Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona, maila ili kontakt obrasca.

GSM:

091 909 4682

e-mail:

ltk@ltk-studio1.com

web:

www.ltk-studio1.com

legalizacija

legalizacija

Ukoliko ste izgradili zgradu bez akta za građenje ili ste bez potrebnog akta za građenje naknadno izvršili dogradnje, nadogradnje i prenamjene na zgradi, Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13), Vam je bilo omogućeno uključivanje zgrade u pravni sustav (ozakonjenje zgrade). Rok za podnošenje zahtjeva je bio 30.06.2013. godine.

 

Ozakoniti se mogu zgrade izgrađene prije 21.06.2011. godine, odnosno prije aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske, na kojima su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi, sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

 

Postoje slučajevi kad se nezakonito izgrađena zgrada ne može ozakoniti, stoga je najbolje potražiti savjet ovlaštenog arhitekta koji će u prostorno-plansko dokumentaciji istražiti i utvrditi mogućnosti ozakonjenja zgrade.

 

Zahtjevu se prilaže, ovisno o veličini i namjeni zgrade:

  • (arhitektonska) snimka izvedenog stanja, odnosno iskaz površina i obračunske veličine zgrade,
  • geodetska snimka izvedenog stanja (ako zgrada nije ucrtana u katastru), odnosno kopija katastarskog plana (ako je zgrada ucrtana u katastru u tlocrtnim gabaritima kakvi su u naravi izvedeni),
  • izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti (za zgrade GBP>400 m2).

 

Velik dio vlasnika nezakonito izgrađenih zgrada je predao tzv. "prazan" zahtjev, bez gore navedenih priloga, a zbog zatrpanosti nadležnih ureda i agencija koje izdaju rješenja o izvedenom stanju, još uvijek je moguće dopunjavanje predanih zahtjeva potrebnim prilozima.

 

Ukoliko je to Vaš slučaj, rado ćemo Vam pomoći u pronalaženju eventualnih dozvola i nacrta u gradskim uredima i arhivima, izraditi elaborate potrebne za ozakonjenje zgrade, te posredovati u komunikaciji s refrentima nadležnim za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.