Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona, maila ili kontakt obrasca.

GSM:

091 909 4682

e-mail:

ltk@ltk-studio1.com

web:

www.ltk-studio1.com

projektiranje

projektiranje

Prije početka gradnje ili rekonstrukcije zgrade potrebno je provjeriti da li je na predmetnoj lokaciji dozvoljena gradnja i kakvi su uvjeti za izgradnju ili rekonstrukciju zgrade. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša potrebno je predati zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, kojem se prilaže izvod iz katastarskog plana i upravna pristojba.

 

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole potrebno je od ovlaštenog inženjera naručiti izradu glavnog projekta. Uputno je prije izrade glavnog projekta od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša zatražiti obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, a zahtjevu se prilaže izvod iz katastarskog plana i upravna pristojba.

 

Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole od javnopravnih tijela treba pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima treba biti izrađen glavni projekt. Ovlašteni inženjer treba izraditi glavni projekt u skladu s navedenim uvjetima, te od javnopravnih tijela ishoditi potvrdu glavnog projekta.

 

Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole se prilažu:

  • tri primjerka glavnog projekta,
  • izjava projektanta (o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i propisima),
  • potvrde javnopravnih tijela,
  • dokaz pravnog interesa (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor i sl.),
  • upravne pristojbe.

 

Zbog velikog broja koraka na putu do dobivanja građevinske dozvole, kao i niza komplikacija koje Vas na tom putu mogu zateći, preporučljivo je angažirati ovlaštenog projektanta koji će u Vaše ime ishoditi sve gore navedene dokumente, uvjete, potvrde, dozvole.

 

Osim toga, ovlašteni projektant Vam može pomoći kod:

  • ishođenja lokacijske dozvole,
  • ishođenja uporabne dozvole,
  • etažiranja zgrade i sl.